top of page

GEDRAGSCODE

Atleten

 

Elke atleet dient ten allen tijde respect te tonen voor de trainers, de bestuursleden en de medeatleten.

De atleet vertrouwt op de vakkundigheid van de trainer en gaat niet in tegen zijn trainingsprincipes.

Bijgevolg respecteert en volgt de atleet ook de keuze van de trainer bij de opstelling van ploegen (bv. Beker van Vlaanderen,   estafetten).

Onderlinge competitie moet sportief, gezond en constructief zijn. Aanmoedigen en motiveren van andere atleten wordt toegejuicht, ontmoedigen en demotiveren, pesten ten zeerste afgekeurd.

Bij afwezigheid op training (bv. door ziekte, verlof, blessure) verwittigt de atleet zo snel mogelijk de trainer zodat deze zijn trainingen hierop kan afstellen.

 

 

Attitude trainers

 

Elke trainer dient ten allen tijde respect te tonen voor zijn atleten,  zijn collega-trainers en het bestuur.

Elke trainer is verantwoordelijk voor zijn eigen discipline en geeft training conform de visie van de club.

Alle trainers van de club zijn evenwaardig en hebben evenveel inspraak in het clubgebeuren, ongeacht de leeftijd of het niveau van zijn trainingsgroep.

De trainer verzorgt de training voor elke atleet waarvoor hij de verantwoordelijkheid krijgt.

De trainer motiveert en stuurt al zijn atleten, ongeacht hun niveau.

Bij onvoorziene omstandigheden past de trainer de training van de atleten waar mogelijk aan.

Elke discipline is een volwaardig onderdeel van de atletiek en geen enkele discipline kan als superieur of inferieur aanzien worden.

Bij onvoorziene afwezigheid van een trainer, zorgen de andere trainers voor de opvang van zijn atleten.

 

Attitude ouders

 

Elke ouder dient ten allen tijde respect te tonen voor alle atleten, trainers en bestuursleden.

De ouders vertrouwen de visie van de club en de trainer om hun kind optimaal te kunnen begeleiden.

De ouders respecteren en volgen dus ook de keuze van de trainer bij de opstelling van ploegen (bv. Beker van Vlaanderen, estafetten).

Meer info vind u hier

 

Klachten en onenigheden

Klachten en onenigheden worden altijd besproken buiten de trainingsuren en in een discrete omgeving.

De aangewezen aanspreekpersoon is de vertrouwenspersoon. Hij/zij is een neutrale persoon die vertrouwelijk omgaat met informatie en op basis van zijn/haar bevindingen advies geeft aan het clubbestuur of de verantwoordelijke in kwestie.

Verder kunnen bij meer sportieve problemen de technisch directeur aangesproken worden en in het algemeen ook de raad van bestuur. De vertrouwenspersoon is echter steeds de meest neutrale partij.

 

bottom of page